Wiki Ant Farm
Advertisement

Aquí están los colores que podrás usar para poner color a las plantillas, tu página de usuario...nombre HTML código hex
R   G   B
código decimal
R   G   B
Colores Rojos
IndianRed CD5C5C 205 92 92
LightCoral F08080 240 128 128
Salmon FA8072 250 128 114
DarkSalmon E9967A 233 150 122
LightSalmon FFA07A 255 160 122
Crimson DC143C 220 20 60
Red FF0000 255 0 0
FireBrick B22222 178 34 34
DarkRed 8B0000 139 0 0
Colores Rosas
Pink FFC0CB 255 192 203
LightPink FFB6C1 255 182 193
HotPink FF69B4 255 105 180
DeepPink FF1493 255 20 147
MediumVioletRed C71585 199 21 133
PaleVioletRed DB7093 219 112 147
Colores Naranjas
LightSalmon FFA07A 255 160 122
Coral FF7F50 255 127 80
Tomato FF6347 255 99 71
OrangeRed FF4500 255 69 0
DarkOrange FF8C00 255 140 0
Orange FFA500 255 165 0
Colores Amarillos
Gold FFD700 255 215 0
Yellow FFFF00 255 255 0
LightYellow FFFFE0 255 255 224
LemonChiffon FFFACD 255 250 205
LightGoldenrodYellow FAFAD2 250 250 210
PapayaWhip FFEFD5 255 239 213
Moccasin FFE4B5 255 228 181
PeachPuff FFDAB9 255 218 185
PaleGoldenrod EEE8AA 238 232 170
Khaki F0E68C 240 230 140
DarkKhaki BDB76B 189 183 107
Colores Púrpuras
Lavender E6E6FA 230 230 250
Thistle D8BFD8 216 191 216
Plum DDA0DD 221 160 221
Violet EE82EE 238 130 238
Orchid DA70D6 218 112 214
Fuchsia FF00FF 255 0 255
Magenta FF00FF 255 0 255
MediumOrchid BA55D3 186 85 211
MediumPurple 9370DB 147 112 219
BlueViolet 8A2BE2 138 43 226
DarkViolet 9400D3 148 0 211
DarkOrchid 9932CC 153 50 204
DarkMagenta 8B008B 139 0 139
Purple 800080 128 0 128
Indigo 4B0082 75 0 130
SlateBlue 6A5ACD 106 90 205
DarkSlateBlue 483D8B 72 61 139
nombre HTML código hex
R   G   B
código decimal
R   G   B
Colores Verdes
GreenYellow ADFF2F 173 255 47
Chartreuse 7FFF00 127 255 0
LawnGreen 7CFC00 124 252 0
Lime 00FF00 0 255 0
LimeGreen 32CD32 50 205 50
PaleGreen 98FB98 152 251 152
LightGreen 90EE90 144 238 144
MediumSpringGreen 00FA9A 0 250 154
SpringGreen 00FF7F 0 255 127
MediumSeaGreen 3CB371 60 179 113
SeaGreen 2E8B57 46 139 87
ForestGreen 228B22 34 139 34
Green 008000 0 128 0
DarkGreen 006400 0 100 0
YellowGreen 9ACD32 154 205 50
OliveDrab 6B8E23 107 142 35
Olive 808000 128 128 0
DarkOliveGreen 556B2F 85 107 47
MediumAquamarine 66CDAA 102 205 170
DarkSeaGreen 8FBC8F 143 188 143
LightSeaGreen 20B2AA 32 178 170
DarkCyan 008B8B 0 139 139
Teal 008080 0 128 128
Colores Azules
Aqua 00FFFF 0 255 255
Cyan 00FFFF 0 255 255
LightCyan E0FFFF 224 255 255
PaleTurquoise AFEEEE 175 238 238
Aquamarine 7FFFD4 127 255 212
Turquoise 40E0D0 64 224 208
MediumTurquoise 48D1CC 72 209 204
DarkTurquoise 00CED1 0 206 209
CadetBlue 5F9EA0 95 158 160
SteelBlue 4682B4 70 130 180
LightSteelBlue B0C4DE 176 196 222
PowderBlue B0E0E6 176 224 230
LightBlue ADD8E6 173 216 230
SkyBlue 87CEEB 135 206 235
LightSkyBlue 87CEFA 135 206 250
DeepSkyBlue 00BFFF 0 191 255
DodgerBlue 1E90FF 30 144 255
CornflowerBlue 6495ED 100 149 237
MediumSlateBlue 7B68EE 123 104 238
RoyalBlue 4169E1 65 105 225
Blue 0000FF 0 0 255
MediumBlue 0000CD 0 0 205
DarkBlue 00008B 0 0 139
Navy 000080 0 0 128
MidnightBlue 191970 25 25 112
nombre HTML código hex
R   G   B
código decimal
R   G   B
Colores Marrones
Cornsilk FFF8DC 255 248 220
BlanchedAlmond FFEBCD 255 235 205
Bisque FFE4C4 255 228 196
NavajoWhite FFDEAD 255 222 173
Wheat F5DEB3 245 222 179
BurlyWood DEB887 222 184 135
Tan D2B48C 210 180 140
RosyBrown BC8F8F 188 143 143
SandyBrown F4A460 244 164 96
Goldenrod DAA520 218 165 32
DarkGoldenrod B8860B 184 134 11
Peru CD853F 205 133 63
Chocolate D2691E 210 105 30
SaddleBrown 8B4513 139 69 19
Sienna A0522D 160 82 45
Brown A52A2A 165 42 42
Maroon 800000 128 0 0
Colores Blancos
White FFFFFF 255 255 255
Snow FFFAFA 255 250 250
Honeydew F0FFF0 240 255 240
MintCream F5FFFA 245 255 250
Azure F0FFFF 240 255 255
AliceBlue F0F8FF 240 248 255
GhostWhite F8F8FF 248 248 255
WhiteSmoke F5F5F5 245 245 245
Seashell FFF5EE 255 245 238
Beige F5F5DC 245 245 220
OldLace FDF5E6 253 245 230
FloralWhite FF FAF0 255 250 240
Ivory FFFFF0 255 255 240
AntiqueWhite FAEBD7 250 235 215
Linen FAF0E6 250 240 230
LavenderBlush FFF0F5 255 240 245
MistyRose FFE4E1 255 228 225
Colores Grises
Gainsboro DCDCDC 220 220 220
LightGrey D3D3D3 211 211 211
Silver C0C0C0 192 192 192
DarkGray A9A9A9 169 169 169
Gray 808080 128 128 128
DimGray 696969 105 105 105
LightSlateGray 778899 119 136 153
SlateGray 708090 112 128 144
DarkSlateGray 2F4F4F 47 79 79
Black 000000 0 0 0

Advertisement